scicake

DATA SCIENCE PROJECTS BAKERY

Empower your business with artificial intelligence 

Bake with us
ZOLTÁN GALÁŽ s přátelským úsměvem má na hlavě kuchařskou čepici s nápisem "SCICAKE" a na krku sluchátka. Drží bílou lopatku s nápisem "Happiness is a piece of cake" a v druhé ruce nese hnědou knihu.

ACHIEVE SWEET SUCCESS WITH SCICAKE

DANIEL KOVÁČ stojí s rukama v bok, oblečený v černém tričku s nápisem "SCICAKE" a na hlavě má modré virtuální realitní brýle. Na zápěstí má hodinky a vypadá sebejistě, jako by byl připravený vstoupit do virtuálního světa.

COMPETITIVE EDGE WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Be ahead of your competition with creative and responsible artificial intelligence at hand. 

See how

INTELLIGENT PRODUCTS AND SERVICES

Integrate innovative data science tools into your products and services.

CHALLENGES ARE OPPORTUNITIES

Turn challenges of today into products of tomorrow. 

JÁN MUCHA vážně hledí na kameru, zatímco jednou rukou v rukavici dotýkající se laptopu jako by testoval jeho teplotu. Má na sobě černé tričko s logem "SCICAKE".

OUR R&D PORTFOLIO

THE COMPLETE SCICAKE MENU

Consulting

We will help you recognize and understand the benefits that artificial intelligence can bring to your business.

Research

We will bridge your business with scientific research to make digital transformation seamless and successful.

Development

We will design, develop and deploy custom end-to-end cutting-edge data-driven solutions for your business.

SWEET SUCCESS

a STEP-BY-STEP RECIPE

KRISTÍNA GALÁŽOVÁ v černém roláku, na kterém je logo "SCICAKE", mluví do mobilního telefonu a na levé ruce má kuchyňskou rukavici. V pravé ruce drží gumovou kachničku.

Let’s connect

First Contact

Do you have a need for data-driven innovation? Have you found our services useful? Great! Trigger the first contact and we can schedule the Strategy day where we will meet with you and do an intensive session defining the problem statement and the possibilities based on your business domain, goals, and data. 

Describe the issues properly

Strategy Day

We will help you recognize and understand the benefits that artificial intelligence can bring to your business. As an outcome, your idea will be precisely evaluated and the general goals will be placed. This will lay foundations for a feasibility study of your problem statement. 

ZOLTÁN GALÁŽ s VR brýlemi na hlavě stojí u flipchartu, na kterém je nakresleno srdce a slovo "SCICAKE".

Do not waste your time

Feasibility Study

We will prepare an elaborate feasibility study of the stated problem where we consider its critical aspects resulting in a probability of success providing us with solid ground for the successful development of a proof of concept. We will also agree on the measurement and criteria of success. 

Make sure before investing

Proof Of Concept

We will create a proof of concept of the desired solution, validate the design, and processes, and evaluate the preliminary results. This way we will address the weaknesses and points of failure and take actions to ensure the successful and timely delivery of a minimal viable product. 

JÁN MUCHA s kuchařskou čepicí a sluchátky, pózují v hravé póze, kde vypadá, že "nakrájí" notebook držený ZOLTÁNEM GALÁŽEM.

A wise way to success

Minimal Viable Product

We will develop a minimal viable product, providing you with a faster and smarter entry to the market saving you time, energy, and costs. And as the first feedback and benefits will be obtained, the development of the end-to-end solution will already be ongoing. 

End-to-End

But not the end

We will deliver an end-to-end solution that will be fully integrated into your product. Periodical progress discussions and communication will keep the development moving forward and help bypass emerging errors. But this may not be the end of our journey. 

DANIEL KOVÁČ a MICHAL GAVENČIAK v černých tričkách s logem "SCICAKE" pózují před kamerou.

Beginning of a journey

Cooperation

Congratulations, your data-driven product is alive! However, this success may not be an endpoint but rather a launching pad. We can help you identify new opportunities, pivot and validate new ideas, improve the existing solution, and help you grow into a company of the future. 

our

partners

because cooperation is key

St. Anne's University Hospital Brno
cultiwise
zaitra
inventurist
lic
Wanna partner up?
let us know
Brno University of Technology

We are A STARTUP of BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

You want it

to be
delicious

We Have

The mojo

let's fire up the oven!